gs LXVI Voorhout. Plein 1813. Plein. Koordeinde. Buitenhof. Pavelj oensgracht. en op het Banka plein. Een drinkbron ter nagedachtenis van wijlen 31 r. C. Vosmaer in de Scheveningsche Boschjes bij de 2e Kinderspeelplaats, tegenover Zorgvliet. Op het Binnenhof voorts de Trèveszaal, de Groote of Ridderzaal, vulgairement de Loterijzaal, de Vergaderza len der le en der 2e Kamer van de Stateu-Gene- raal. Het Huis ten Bosch in het Haagsche Bosch. Groote Koninklijke Bazar van D. Boer Zonen. Zeestraat 82. MONUMENTEN. Standbeeld van Willem den Zwijger. Ruiterstandbeeld van Standbeeld Koning Willem H. Spinoza Gedenkteeken voor Karel Bernhard, Hertog van Saksen-Weimar-Eisenach Gedenkteeken herstel Nederlandsch onaf hankelijkheid Fonteinen. op het Binnenhof ter herinnering aan Graaf Wil lem II, Stichter van ’s Gravenhage in 1250,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 70