F- 2 A 5 13 LXV1I en Ierland Totaal Zwitserland Een ander land Onbekend n n 35959 670 3757 1575 2585 n n <D 1 rS O Op 31 December 1889 telde de werkelijke bevol king der Gemeente ’s Gravenhage 156.809 zielen, waarvan 71.268 mannen en 85.541 vrouwen; er waren bewoond 29.201 onbewoond 1.760 en in aan bouw 356 huizen. Indeeling naar de geboorteplaats en de nationaliteit, geb. te ’s Gravenhage45429 m. 50360 vr. 1424 569 5 557 197 101 95 85 48 buiten ’s Gravenhage, doch binnen de provincie Zuid-Holland -KÏ3 1 Bevolking van Gravenhage op 31 December 1389. Indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing. Hoofden van Huisgezinnen Kinderen Personen in dienstbetrekking. Overige leden der huisgezinnen Afzonderlijk levende personen Bevolking van gestichten en instellingen Totaal .11174 14456 in een andere prov. binnen het rijk 12555 17639 in eene der Nederland, koloniën in een vreemd land wier geboorteplaats onbekend is .s.u, Duitschland tl België 5 gi Groot Brittannië J 'Frankrijk -= J 'Zwn+.aprian/l 26722 man. n n n 71268 m. 85541 vr. 910 404 3 430 145 48 67 19 70 14 5432 vr. 37361 8310 30368 2761 309 71268 man. 85541 vr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 71