3 LXX Waagmeester Waarborg Gouden- Zilveren werken Waterleiding- Zegel (Tarief van liet) Ziekenhuis (Gemeente) Zons- en Maansverduiste ringen Zons- op- en ondergang Rijksbetaalkantoren Rijksbetaalkantoor Rijkstelegraaf 59. 49. 20. Verjaardagen Kon. Huis. 22. Vreemde Gezantschappen 28. 37. en 37. 34. 55. 58. 21. 20. Zwem- en Badinrichting. 59. Bladz. Tarief Zegel55. Zwem- en Badin richting Telegraaf (Rijks-) Tijdrekening. Bladz. Raad van Adel (Hooge) 24. Raad van State24. Reiniging (Openbare-) 36. Rekenkamer (Algemeene) 24. 37. 38. 49. Secretarie (Algemeene-) 33. Staten Generaal(i Statistiek der bevolking van ’s Gravenhage 67. Stedelijke Gasfabriek 34. Stoombooten62. Tarief Compagnie des Messageries Maritimes 63. Tarief Gemeenteziekenhuis 58.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 74