LEDEN VAN DE VEREENIGING „DIE HAGUE.” NAAMLIJST DER DONATEURS en DONATRICE EERELEDEN. BESTUUR. WERKENDE LEDEN. A. J. Sbrvaas van Roeven, voorzitter. Mr. J. B. J. N. ridder de van der Schueren, penningmeester. J. C. van der Muelen, secretaris. Dr. R. Krul. L. J. J. Hageraats. P. Zwart. Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, algemeen rijks-archivaris. Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers, referendaris bij het departement van binnenlandsche zaken. Dr. Th. Ch. L. Wijnmalen, bibliothecaris der koninklijke bibliotheek. H. K. H. Mevrouw WILHELMINA MARIA SOPHIA LOUISA GROOT HERTOGIN VAN SAXEN WEIMAR, geb. Prinses der Nederlanden. Mr. C. P. D. Pape, oud auditeur-militair, lid van den gemeenteraad. Mr. J. P. Vaillant, lid van den Gemeenteraad. Mr. L. db Bruijn. Mr. C. J. E. graaf van Bylandt, lid der gedeputeerde staten van Zuid-Holland.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 95