23 ’s-Gravènhage. A. J. Servaas van Rooyen. later werden verzonden, gingen, hun banier' trouw volgend, pre cies denzelfden weg. Dat komt er van als men 's-Gravenhage tot ’s-Hage vervormt, welk laatste woord in klank op Schagen lijkt. Maar er is meer. Van het een komt men op het ander. De Hollandsche Spoor- weg-Maatschappij breekt aan zijn station van den stoomtram naar Scheveningen, in de Anna Paulownastraat, dien naam reeds af, door te schrijven A. P. straat, dat net zoo goed Amsterdamsch peil, als Anna Paulowna kan beduiden. Het volk kent, geloof ik dat A. P. zelfs in de eerste beteekenis beter. Ook kon men in een der bladen van de Nieuwe Rofterdam- sche Courant voor 18 April lezen een ingezonden stuk van een Hulponderwijzer, gedagteekend uit R’dam. We zullen op die wijze gauw de reeks krijgen A’dam, M’dam, G’dam, voor Amsterdam, Monnikendam, Giesendam, enz enz. Welaan de handen ineengeslagen, om niet alleen bij den Haag, maar ook elders alle verminkingen van plaatsnamen tegen te gaan. Wanneer ieder een handje helpt, en op dat aanbeeld blijft slaan, dan zal de overwinning behaald worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 99