13 HAAGSCHE EN AMISFOORTSE KKUKKENDANS. deerde te Bazel en heette om zijn geloof en zijn kleeding Schweitzer; deze was rector te Neustadt in de Opper- Palts en vluchtte om den geloove, 84 jaar oud, op de schouders van zijn eenigen zoon naar Köthen, waar hij gestorven en begraven is. Deze zoon heette Bal thazar, had een zoon van gelijken naam, juris consultus en practizijn, later landrechter te Köthen, overleden in 1632 op 32jarigen leeftijd en was getrouwd met Anna Braunin zij hadden twee zonen, waarvan de oudste is onze Johann Friedrichdeze ondertrouwt den 30 Juni 1658 in Den Haag Johanna Pels, jonge dochter (ouders Jan Barend Pels en Maria Six), „beyde woonende alhyer; fiat atteste op Beverwyck.” Zij hadden zestien kinderen, waarvan vier zonen en vier dochters volwassen werden. Deze aanteekening en wat er verder volgt is verbeterd en bewerkt naar onze archieven. Zonen: 1. Johannes Balthaer, gedoopt in de Kloos terkerk den 25 April 1659; getuigen Eduard Aux Brebis, Symon van Breen en de vrouwe Johanna van Beaumont. Hij studeerde en promoveerde te Leiden den 12 Juli 1678 in de geneeskunde, bezocht Engeland, Duitschland en Turkije; vestigde zich te Amsterdam,, waar hij steensnijder zou zijn geweest. Hij had éen zoon, Johannes Fredericus, eveneens med. dr. te Amster dam en deze éen dochter, Maria Elisabeth, die den 30 December 1760 huwt met mr Pieter van den Bergh, advocaat te Nijmegen, uit welk huwelijk het geslacht Helvetius van den Bergh afstamt. 2. Adrianus [ook Adrianus Engelhard genoemd], ge doopt in de Kloosterkerk den 14 April 1662, werd med. dr. te Leiden en te Parijs lijfarts van den regent, den hertog van Orleans; overleed aldaar in 1727, 65 jaar oud. Diens zoon Jean Claude Adrien, 16851755,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 110