18 HAAGSCIIE EN AMISFOOBTSE KBUKKENDANS. zijn toevlucht het gebed, nu van mij is gedreven.” aardig Al gemist be- Denselven Doctor Iets dergelijks wordt gevonden in het Leven van Spin osa door Colerus op bl. 83: „Een Chirurgyn die hem gebalbiert hadde gaf deze rekening in: De Heer Spinoza NB. Zaliger, debet aan Abra ham Kervel, Chirurgyn, voor 1h jaars balbierens 1 gl. 18 st.” Tweemaal -baZ voor bar. baatte nietmetal; dies was waardoor „de bange pijn Deze Alchemist, hier zeer spot, is Doctor S w i t s e 1 en S wits el, zooals twee aanteekeningen zeggen. Nu is Cats geboren den 10 November 1577 en was toen bijna 8J jaar. oud; bij gevolg viel dit voor in 1657. Helvetius trouwde hier in ’58 en was in Den Haag de eenige alchemist, die rechtens den doctorstitel mocht voeren; dus is Switsel of Switser gelijk Sweitzer; l) de 1 is misschien een spraakgebrek van den klerk van Cats of een volksaardigheidzwietsel, gelijk zweetsel, daar Helvetius algemeen „de zweetdokter” werd ge noemd. De beschreven handelwijze teekent hem op- end’-opde practische blik is hem genoeghij komt, hij ziet en hij Ja, hij was een om nis homo, een man van alle markten tehuis; hij deed aan goudmakerij, wat hem in Januari 1677 zou gelukt zijn; aan levenverlengende elixirs en leider! auch aan Theologie. Zoo schreef hij een blauwboekje, waarin hij den bekenden theedoctor Cornell's Bontekoe duchtig havende over diens Carte- siaanschen onzin. Het antwoord volgde in een gedrukten „Brief aan Jan Frederik Swetsertje, Geswooren vyand van alle reden en verstand”, enz., geschreven te ’s Gra- venhage den 22 Juli 1680; zoodat Bontekoe een jaar langer in Den Haag schijnt gewoond te hebben, dan ik wistzie C. W. Bruinvis in Elsevier’s geïllustreerd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 115