32 HAAGSCHE EN AMISFOORTSE KRUKKENDANS. van Jacob 3. Tranen Over ’t Overlyden van Maria Stuart, Coninginne van Groot Brittannien, ens. ens. ens. Uyt- gestort In de schoot van de Regerende Burgemeesters der Stad Amisfoort. Na de Copy tot Amersfoort, Ge- druckt by Johannes Clerck, Stads-Drucker woonende op de Lange-straet, Anno 1695. 4°. 12 bl. get. Jacob Visvliet. (Zie den tekst bl. 79.) 4. D e K o n i n k 1 ij k e w e g Nae ’t Graf der Koninginne met tranen bepaerelt, of Irjk-lof en lijk-klagt Over ’t we’erga’eloos verlies der we’erga’eloose Maria, enz als 3. 4°. 16 bl. 5. Apologie Ofte Noodige verdedinge Visvliedt. enz. als 3. 4°. 8 bl. 6. De Onderdruckte onnoselheydt in On- noselheydt beschermt, of Een opreghte Verdedigingh van Jacob Visvliets Tranen tegen de lachende Spotters, enz. als 3. 16 bl. 7. Neerlands rouklagten, Uitgegalmd door digters deser eeuwe, Op de dood van de Grootmagtigste Vorstinne, Maria, koninginne van Groot Britannie, &c. &c. &c. By een versamelt door Th. S. Theodorus Schoon, med. dr.] I. In 's Graven-Hage, By Jacobus Semeins, Boekverkoper in de Vlamingstraat, in de Maagt van Enkhuisen. Anno 1695. 4°. VIII en 144 bl. met plaat. II. VIII en 176 bl. als I, doch ver samelt door Semeins zelf. Het v a e r s van Helvetius staat in den Krukken dans (nadruk met fouten) en in de Ro uklagten I. bl. 45 (oorspronkelijke uitgave). (Zie den tekst bl. 1012.) 8. Dr. R. Krul, De dood van Maria Stuart II, gemalinne van Willem III Tijdspiegel 1892 III. bl. 159. (October-aflevering). P.S. Over Jacob Cats, zie bl 17 en 18.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 129