77 NAMEN EN RANGEN VAN HEI’ GEVOLG: GEHUISVEST lil.l Ee i te Stall nces ter. Prins Aldobrandini Kamerheeren. Stalmeesters. Ordonnans-Ofl'icieren. Kabinet des Keizers. Voorhout. d’Albe Voute Geneesheer van de Keizerin. D. R. Bisdom, b/d. Schouwburg. Bourdier De Heelmeester v/d Keizer. Groen v. Prinsterer Vijverberg. Baron Yvan Generaal de Lauriston de Montmorencey de Tintignies Gourgault Graaf de Bearn de Nicolay Heeneman Hoyer van Brakel (sneuvelde als Majoor der Karibiniers te Wa terloo.) (ongeveer bij den hoek van het Smidswater.y Twent van Korten- bosch Voorhout. van Aylva Vijverberg. de Milly Pb. van der Goes du Tour Houtstraat. Hope Mollerus (De gewezen Minister van Binnenlandsche Zaken onder Koning Lodewijk, toenmaals Lid van het Wet gevend Lichaam.) Baron van Bercheim de St. Aignan Baron de Menneval Fain vanLimburgStirum van der Heim (De gewezen Minister van Marine en Kolo niën onder Koning Lodewijk.) NAPOLEON I TE ’s-GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 176