NAMEN EN HANGEN VAN HET GEVOLG: NAPOLEON I TE ’s-GKA VENHAGE. 78 GEHUISVEST BIJ: Gewone Heelmeester. b/d Schouwburg. do Kock Jouan Hartingh de Leeuw. Vijverberg. Prinsesse- gracht. Voorhout. Mevr, Sc.honeve.lt Fourier* ran het Paleis. Emery Jongbloed Mevr. v. Kretchmar Vijverberg. tegenover de Groote Kerk. Tien pac/es van H.IJ. M.M. 1 2. 3 61 7( 81 9 40/ Be Minister van Binnenlandsche Zaken, Graat' de Montalivet. van Schinne(Maire) Be Minister van Marine. Graaf Decrès. Inspecteur-Generaal van de kusten derMiddeland- sche zeeBuyskens De Minister van Finantiën. de. Gaudin. hertog van Gae.te. Meerman De Minister van Buitenlandsche Zaken, Marot. hertog van Bas- sano Steengracht van Oostcapelle De Secretaris van Staat, Graaf DarnBaron de StassartVoorhout. Maarschalk Moncey. hertog van Gonegliano Mevr. vanRosendael. Kneuterdijk. De Vice-Admiraal Graaf Gan- tlieanme. Inspecteur-Generaal van de kusten der Oceaan van Slingeland Voorhout. do Erven van wijlen Douairière van Lijnden Voorhout.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 177