79 NAPOLEON 1 TE ’s-GKAVENHAGE. GEHUISVEST BIJ: Voorhout. De Staatsraad Appelius bruggen on wogen Do Directdbr-Generaal der Dou anen Collin NAMEN EN BANGEN VAN HET GEVOLG De Generaal der Genie, graaf Chasseloup-Laubat Lampsins Kneuterdijk. De Intendant der keizerlijke Pa leizen, Baron Costaz van der Goes (De gewezen Minister van Buitenlandsche Zaken onder Koning- Lodewijk, toenmaals Kanselier.) van Maanen Vijverberg. (Gewezen Mïnistervan Justitie en Politie on der Koning Lodewijk. Collot d’Escnry van Kneuterdijk. Voorhout. Vijverberg. tegenover den Schouwburg. Plaats. Vij verberg. Voorhout. Vijverberg. Kneuterdijk. Ilijnenoort. De Generaal GuyotVerbrugge Colbert F. van der Goes (van Stralen 2 Insp. van bruggen en wegen j|ii(.1|on 2 Rekestmeesters, belast met de fGollot d Escury. bruggen, wegen en polders!., 2 Hollandsche Ingenieurs.belast lp met het dijkwezen o ixi xi SMollerus Junior 2 Auditeurs, betaalmeester der PosterijenZRoes* Ivan Boeeop De Inspecteur-Generaal der Pos terijen, Hoiilenger Robatel Van dezen staat berust de origineele franschein liet Gemeen te-Archief alhier. Waar de namen der waardig- heidbekleeders ontbraken, vulde ik die zooveel mogelijk aan. Het verblijf van het fransche hof alhier, mag wel kort genoemd worden, want nadat de keizer den volgenden morgen te 7 uur de kanongieterij bezocht had, verlieten H.H. M.M. reeds te 9 uur de residentie, om zich eerst naar Delft en vervolgens naar Rotterdam te begeven. Het was dien morgen geen aangenaam reisweer, het stormde en de regen viel bij stroomen. ’s-Gravenhage. C. Gijsberti Hodenfijl.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 178