10 S3 DE ZEEVISCHMARKT. r> 618 5 S. 3 Timmeragie ende houdt Y serwerck Ley ende Pandeckerie ende Loot totte Gootén 6 werd op de Warmoesmarkt, markt genaamd, ter hoogte missariaat van politie. Het verleggen van de vischmarkt gebeurde echter niet zonder tegenstribbeling, daar eenige „gebuyren van „de vischmarkt, Hoochstraet, Venestraet ende Achterome „op den ordinaris rechtdach van Jonker Ludolff van „Lanscroon, Schoudt van den Hage” vertoonden drie „requesten van eenen teneure, (inhoud), belangende 't „verleggen van vischmarkte. Waarop eendrachtelicken „werd geresolveert den 14 Decembris 1591 dat men zal .persisteren by de voorgaande resolutie van den IX „February XCI” (1591).' Dat het bouwen der Nieuwe Vischmarct nog al veel geld heeft gekost blijkt uit de „Reeckeninge van Jacob Heerman, Tresorier van Haege” van den 1 Mey 1591 tot 30 April 1592.” Folio 170 verso, e. v. staat: „geresolveert dat men t voorsz. erve sal doen gebruycken „voor een vischmerct ende diebequaemelickdoen maecken „tot coste van Hage.” Deze Vischmarkt op den hoek van de Schoolstraat ongeveer 1592 gebouwd, schijnt vroeger, volgens de Riemer, een open markt geweest te zijn, welke gehouden nu de Dagelijksche Groen- van het tegenwoordig Com- Andere Uytgeven van d’ oncosten by ’t corpus van den Hage gedaen m ’tmaicken van de nyeuwe vischmerct, en ’t nyeuwe huys op te selve vischmerct. Eerst van Metzelarije, Steen ende Calck 806 1 Schell., 6 perin. 2113 9 S. 326 15 S.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 182