t 89 Luigi Bertucinni de Mbldola Italia 25 anni. HET DOOPBOEK VAN EIK-EN-DU1NEN. V. Steen gemerkt no. 20. VII. IV. Kruis alsvoreu. opschrift: R. I. P. P. Foreest. Pastoor enz. (als boven). ONTSLAPEN IN 'T JAAR 1766. AchterzijdeI Petrus I, V. 24 en 25 (voluit). Janne Gris de St. Malo le 15 Aoust R. I P Grafkelder voor de Weleerwaarde Heeren Pastoors EN VERDERE Geestelijken der R. C. Gemeente van DE Kleresie TE ’s-Gravenhage. De Hoogeerwaarde Heer Pastoor W. Vet, Bisschop van Deventer, OVERLEDEN 7 EN BEGRAVEN 11 ÏÏAART 1853. VI. Z. j. of no.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 188