92 VAN EIK-EN-DUINEN. XIV. AV. 1—2. XVI. XVII. XVIII. 17 R. Sic. 31. SCHERMER obit1) 16 Juli 1857. A. C. 31. van Lier wed. P. A. Bik geb. te ’s-Hage 17 Dec. 1814 overl. te Voorburg 29 Juni 1858 Hier kust E. J. Stortenbeker Bisschop overt,9 Maart 1890 Joh. Stortenbeker overt. 13 3Iaart 1892. R. I. P. Grafkelder VAN J. C. VAX Straaten Eigen dubbele graf VAX DE FAMILIE ASMUS 1844. R. I. P. Grafkelder van C. 31. Vlieg 1820. het doopboek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 191