102 HET DOOPBOEK VAX EIK-EN-DUINEN. 30 Nov. 1708. 9 febr. 10 Dec. 1709. ary klaesse van leuwen en neeltje 26 febr. leenders ruygrok. p: jan jacobze. m: maritje bastiaens. Jlaria, d. van van der Kraen en trintje leendert 1 July, van der palm, pjan leendert van der palm mariaentje van campe. Geertrudis, d. van gerrit claesze van linden en cor- 2 Julii. nelia joosten gerritze van linden, m: maria gerrits v. d. linden. Theodoras, s. van Cornelis oosthooren en aagje Cornells 24 april, van der voort, pdirk gerrisze oosthooren. mmar- tina gerris. Adriana, d. van ary klaesze van Leeuwen en Neeltje 7 may. Leenders van der Voort, m: maria van der Voort. Joannes, s. van Theuuis Klaesze van veen enLeüntje dirk, pgerrit engele. mariaenje Engelen, Joanna, d. van maerten van der Klugt en geertruyt 29 Junii. eubers. ppieter van der Klugt. mCornelia van der Klugt. Gertrudis, d. van ary cornelisse en leuntie cornelis. m: 20 Oct. grietje cornelis. Cornelius, s. van willem jorisse en grietje cornelis. m: leuntje cornelisse. Petrus, s. van joannes van der Kraen en truitje leendert. p: pieter van der Kraen. m: cornelia van der Kraen. Guillemus, s. van cornelis lans en dibora daniels. in: neeltje willems. Cornelia, d. van maerten van der Klugt en geertruyt 2S Dec. eubers. p. leendert pietersz nieurs. m: catharina leendert Roes. Nicolaus, s. van ary klaesse van leuwen en neeltje 26 febr. leendert p: willem klaesz m: leuntje cornelis rosenburgh. Franciscus, s. van pieter cornelis Haesbroek en Apolonia 28 febr. arienze. mneeltje klaas. Lena, d. van theuuis Krynen en grietje jans knipschaer. 21 maert. ppoulus Krynen. m marg. jans. Anna, d. van Cor. bastiaensze van boshuyzen en maritje 29 mai.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 201