103 HET DOOPBOEK VAN EIK-EN-DU1NEN. Davidt, s. maria pieters 22 Julii. en magdalena 22 Dec. cornelis. Willemina, d. van cornelis willemse rosenburg en maria 17 Sept, pieters van der voort, p: cornelis vergouts. m: jan netje eyndrik. Maria, d. van dirk Krynen cornelis. pcornelis gerritze. mant 1710. van klaes tysze en Klazine willems. pKlaes 4 maert. jansze. m: willemtje davits, (obiit.) Cornelia, d. van cornelis bruggelingh en cornelia brug- 24 aüg. 1713. Petrus, s. van Hendrik van Coert en Lysbeth Coert. p: coert. Anna, d. van willem janze van Nimwegen en grietje 24 oct. hendriks van Rotterdam, nota: geen peters of meters als Kerk, want de moeder was gereformeert en de vader was wegh en niemant begeerde voor het kint in te staen. Ze waren van deze gemeinte niet, maar woonagtig tot Rotterdam. van der 20 Oct. Roelof van Coert. m: anna catharina van geling. m: caetje Kerkhove. (In margine staat, obiit dd. 27 Aüg. 1710). Cornelia, d. van maerten van der Klügt en geertruy 20 nov. eübers tettero. m: cornelia van der Klugt. 1711. Antonia, d. van tennis klaesze van veen en teüntje 6 febr. dirk, m: cornelia van veen. Joannes, s. van corn, bastiaansze boshuyze en marytje leenders ruygrok. (In margine staat dd 10 febr. obiit). Davit, s. van klaes tysze en klaesina willems, get29 Juny. klaes janze en willemtje davits. Bertha, d. van ary van leüwen en neeltje leendêrs. p23 aüg. cornelis van leüwen en cornelia van der Kourt. Maria, d, van cornelis lans en dibora davide van Keül. 5 oct. pengel pieterze van lans, mlysbeth van lans. 1712. Cornelis, s. van Jan Janse hoosthooren en lena eübers. 2 July, p: eübert leenderts en geertruyt eübers. Jacobus, s. van cornelis rosenburg en maria pieters 22 Julii. van der voort, p: hendrik rosenburg. m: catharina rosenburg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 202