121 NOG IETS OVER DE GRAFPLAATSEN ENZ. EEN KRANIG OUDJE. geweest en houden, zonder ooit ging eenige daagen ’s-Gravenhage. Alhier is, in den ouderdom van ruim 105 Jaaren, overleeden de Weduwe Anna Heymans, gebooren Freesko, van de Portugeesche Joodsche Natie. Zij had in ’t begin dezer eeuw als Keukemeid gediend bij wijlen den Heer Jacob de Mercado, wiens Zoon de Heer Salomon de Mercado, thans over de 80 Jaaren oud, zij in dien tijd aan den leiband heeft geleid. Zij trouwde op haar 36ste Jaar, laat een Zoon na, thans 67 Jaar oud en drie Dogters, 8 Kinds kinderen en drie Kinds-kinds-kinderen, behalve de nakomelingschap van een van haare Dogters, in Engeland gehuuwd. Wylen deeze Vrouw is altoos van een zeer gezonde gesteldheid heeft haar gezicht tot haar einde toe be- een bril gebruikt te hebben. Zij voor haar dood de trappen van haar huis af en door haar huis zonder stok. Men kan hier nog een wonder der Natuur bijvoegen, namentlijk dat deeze oude Vrouw geen grijs maar altoos lang en fraai zwart Haar heeft gehad, hetwelk zij in ’t Graf meede neemt. („De Nieuwe EuropischeStaats-Secretaris” July 1781). Ij. maand January 1766; id. id in het jaar 1786; id. id. in 1809. Spinoza’s beenderen zijn dus in 1738 reeds verloren gegaan, indien ten minste mag worden aangenomen dat toen pas de eerste ruiming van ’t graf heeft plaats gehad. De andere registers maken echter, van dezen vooral voor huurgraven noodigen maatregel, geen melding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 220