Guislenus Josephus Judon EEN GEBROKEN, THANS VERDWENEN GEDENKSTEEN. In liet Vaderland van 28 en 29 Juni 1891 werd het volgende ingezonden stuk met bovenstaand opschrift van mij opgenonien „Verleden jaar een bezoek brengende aan het R. K. „Kerkhof alhier, met het doel den inderdaad fraai en „gedenksteen te bewonderen, aldaar door Z. Ex. den „gewezen Min. van Buitenl. Zaken Jhr. Van der Does „de Willebois, ter gedachtenis van ZED. dochter, „jonkvrouwe Alexandrine, geplaatst, werd o. a. ook „mijn opmerkzaamheid getrokken door het volgend op schrift van een grafsteen, toen gelegen ten oosten van „de op de begraafplaats aanwezige Kapel. Hie Situs est N. Namubci 28 Oct. 1775 -j- Hagae Com. 16 Aug. 1865. x) In het Saecularium.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 223