DE BESTE LEER. D J. E. H. De Grootste Predikant der Haagsche Predikanten, Een van de minste niet die tegen het gevoel Der Remonstranten zig liet horen op den stoel, Heeft selfs onlangs aanvaart de Leer der Remon stranten. Om dies wil. dat de Leer der Remonstrante kerke Den Hemel naarder komt, dan Leeraars eijgen Leer. Die dit regtsinnig vat, verwondert zig niet meer, Maar neemt de hoogste Leer, die ’t hoogste zoekt te werken. Dit gedichtje vond ik in het familiearchief der Van Slingelandts. Op den rug staat „Gemaekt bij gelegenheijd dat een Gereformeert Predikant zijn huijs zullende verwen, de ladder leende van de Remon strantse kerk.” Hem laten zijn beroep, en Dit schijnt een ijder vreemt, om dat zij 't niet verstaan, En dies te meerder nog, om dat de Consistorij, Schoon hen de waarheijd blijkt zeer klaar van dees historij, keuren ’t wel gedaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 229