X 150 O.UD-HOLLANDSCHE KUNST. Middelburg, zij is in elk opzicht behoort met de Groote Kerk te o X het eerst dezen plan-vorm in groote afmeting volgde en wel in zoo groote afmeting, dat de boven-koepel dier Kerk gedragen wordt door een achttal kolommen. Zie fig. F. p Doch juist die kolommen ver- r o o ,o—'O. o' 0 eeuw. Met de lionde-Koepél Kerk op den Singel te Amsterdam, door Adrien Dorstman ten jare 1661 voor de Luthersche Ge meente gebouwd, welke Kerk eigenaardigerwijze slechts voor de helft, met eene eveneens ronde beuk met bovengalerij, door tusschenkolommen nog in tweëen gescheiden, is omgeven, Zoo Arent Adriaen hierbij bovengenoemd ontwerp van Danckerts mocht hebben gevolgd, verving hij terecht de door dezen daarin ge projecteerde zware pijlers door kolommen. Doch juist die kolommen ver langt de Protestantsche Kerk niet en van daar dat Bartholetneaus Drijffhout, de architect der Oos ter-kerk te Middelburg gebouwd in de jaren 164.7 tot 1667 bij den bouw dier groote achtzijdige Koe- pel-kerk die midden-colonnade dan ook geheel wegliet, en alleen tegen de binnenhoeken van het acht- zijdig buiten-muurwerk, bij wijze van contreforten, vrijstaande zware Ionische kolommen plaatste. Die Ooster-kerk van een meesterstuk en Maassluis, met de Ooster-kerk. te Amsterdam en met de Nieuwe kerk te s-Gravenhage tot onze beste Pro testantsche Kerkgebouwen uit de 17e G

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 251