3 74 OUD-HOLLANDSCHE KUNST. 's-Gravenhage, 18 October. C. H Peters. Doch beter dan al die kleine prentjes, beter dan ik het vermag te doen, spreekt en getuigt echter het gebouw van en voor zichzelven. dat werkelijk een bezoek, en zelfs een herhaald bezoek verdient, en tevens het minst beschadigde en daardoor het waardvolste architectonische monument dezer stad is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 277