K R O N IJ K loopende van 1 November 1891 tot 2 Augustus 1892. 10 n 23 den Christelijken 11 Dec. 17 24 V V 10 Mrt. 12 19 1) v n 11 11 3 Jan. 1892. Namiddag 5 7 2 Feb. 1 Nov. 1891. Openstelling der begraafplaats Nieuw Eikenduinen. De Gemeenteraad besluit tot het maken van het Laakkanaal. Brandpont in den Hofvijver aangebracht. Storm van Zuidwest tot Zuidoost. De historische beuk in het Malieveld, de linker, naar de zijde vau het bosch, omgewaaid. De boom was sedert een tiental jaren geschoord wegens overhelling naar het Malieveld; hij bleek door zwammen, zg. roest tot op een paar meter van den wortel te zijn aangetast. De andere is nog gaaf. Inwijding van het gebouw van den Christelijken Volksbond. Overlijden van den gewezen badarts Dr. P. M. Mess te Scheveningen. Brand in het Raadhuis, in de antichambre van den Burgemeester. Overlijden van den heraldicus en genealoog J. M. Rietstap. 1 uur, twee koeien zonder dekkleed in de weide achter het Boschhek. Raout ten Hove. Namiddag 12’/4 uur, donderslag met hagelbuien. De gemeenteraad besluit tot restauratie van den Schepenbank met schouw in het Raadhuis. Het portret van W. Roelofs geschilderd door Jozef Israels en van J. Stroebel geschilderd door P. de Josselin de Jong in het Gemeente-Museum geplaatst. Hare Majesteit Koningin Wilhelmina gevaccineerd van een kalf. Gedenkteeken onthuld op het graf van den toon dichter J. H. Verhuist, te Eikenduinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 280