oias'i'ix’A. vbbbbizinseb ss tbabsbobtbs door het geheele rijk. I BILLIJKE PRIJZEN. BESTE BEDIENING. inffl Belast zich met het laden en lossen van spoorwagons en schepen, het afhalen en bezorgen van alle goederen. Bierstraat 5a, niiiiiiiiiiiiiiiiiinnTTTTi inirniwi TTTTÏÏT iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiïïïïïïTÏÏ liiiiiiiiiuiiiniiiiiimiliiiiniiiiiiiiiiiiiiiïïn liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiuiiïïïïi liiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiïii iiiiiiiiiiiiiiiiiI hiniiiiiniiiimiiiiiiiiliiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiii 1 gyniiiiiiiiiiiiiiiiiiHii --Z'iZZf. -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 284