W. A. ZALME, ra Kantoor van Vaste Goederen en Assurantiën Levering van Bouqnetten, Corbeilles en Kransen, voor verschillende gelegenheden. Zaad- en Bloembollenhandel. Verzendingen naar Binnen- en Buitenland. JAVASTf^ A AT 106 ’S-GRAVENHAGE. L=-,;<=- Kantoor: „WONINGGIDS” Voor ’s-Gravenhage, Seheveningen en Omstreken. Woninggids en Information kosteloos. Hofstraat 67. E. KWIERIE EZ VERSIERINGEN MET PLANTEN. BLOEMIST (Opgeméht 1886.) Bevattende HEERENHÜIZEN, VILLA’S enz,, ter Verhuur of ten Verkoop aan bovengenoemd kantoor opgedragen. ïJXSK Het Kantoor werkt geheel zelfstandig. "<SK3 Nieuwste Plan van ’s-Gravenhage met het nieuwe bouwterrein ll i ii c< i d en Afstandwijzer f 0.35. Aan het kantoor en bij voorname Boekhandelaren verkrijgbaar. ^lr^7^7^r=Jr==J'r=1r=Jr=Jr=1r=:t=ir==Tr=w=Tr^'r=ïi=lr=1f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 292