P. M. TAMSON, Gereedschap. Huisvlijt. Electriciteit. Ziekentafels. Barometers. Wegers. Bascules. Photografie. Soxlets. Brillen. Glaswerk. Caoutchouc. INSTR UMENTMAKERIJ, METALLURGIE. STOOMSLIJPINRICHTING. EL E CTRICITEIT. ETS Teekenbehoeften. Passerdoozen Leermiddelen. voor alle beroepen. carton en hout Sloijd. Gereedschappen enz. in uitgebreide sorteering. Telefonen, Mricrofonen, Kabels, Draad Bellen, Telegrafen, Contacten, Ele menten. voor chemie-, peilglazen, stopflesschen. voor verpakking, gas-, waterleiding, bierslangen, verbanden, luchtkussens, ijszakken, bier- en kogelfleschringen. Melkkookapparatenlosse flesschen. Pince-nez, lorgnetten, kijkers, bril len volgens recept. Bekroond te ’s-Gravenhage 1892, ver guld zilveren medaille. Thermometers, voor koorts, brand, minima en maxima hooggradige enz. voor alle lichte en zware vochten. Schalen, briefwegers, gewichten. Toestellen en alle benoodigdheden, Specialiteit in cartons en papieren, gereedschappen en platen. en schoolpassers. voor onderwijs in natuur-schei- en werktuigkun de Groote sorteeringhoge prijzen.. W" MEN VRAGE PRIJSOPGAVEN. 7 NIEUWSTRAAT, ’S-GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 313