KUNSTVOORWERPEN. I KJ k-.= 1 MAISON - DROUOT I I I I I i I a a s I p. J^ESSER Conditiën en prospectus gratis verkrijgbaar. DIRECTEUR. El - g-ggt Magazijnen en Kantoor geopend van ’s morgens 9 tot ’s middags 9 uur. WEB Lange Houtstraat 7. -*9-4- Gelegenheid tot in- en verkoop van i MEUBELEN. EN i I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 319