T X XXXVII - - «3^ Groenmarkt, dat der tweede afdeeling op de Nieuwe Haven, 1 dat der derde afdeeling in de Keizerstraat te Scheveningen. Posthuizen der politie zijn geplaatst: 1 Loosdninsche brug. 2 Westerbaenstraat. 3 Van der Duynstraat. 4 Bezuidenliout. Bij het Kurhaus te Scheveningen. Van Ostadestraat, 7 Bij het Station Hollandsche Spoor. 8 Vestibule van den Schouwburg. 9 Einde van het Zieken. 10 Hoogewal. BOUWPOLITIE. Inspecteur: W. de Vrind. Bureau op een der bovenlokalen van het Commissariaat van politie der le afd., dagelijks van 9—10 en van 1—2 uur. DUINWATEBLEIDIX G DirecteurTh. Stang. Bureau Prinsegraclit 25, geopend van 102 uur. (De werken zijn te bezichtigen op vertoon van een bewijs van toegang tot het pompstation, aan te vragenbij de Directie.) STEDELIJKE GASFABRIEK. (Fabriek ter zijde van den Loosduinschen weg.) Directeur: J. E. JI. Kros. Het kantoor aan de Gasfabriek is geopend van 's morgens 9 tot ’s avonds 4 uur. De kantoren in de Kazernestraat zijn geopend a. voor het doen van betalingen, op alle werkdagen van ’smorgens 9 tot. ’snamiddags 3 uur; b. voor het aannemen van cokes-bestellingen en klacht en, aanvragen om hulp en aangifte voor gasverbruik dag en nacht en is per telephoon verbonden met de fabriek. «5— •-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 40