r 1 1 -- 2 L- L LANDEN VAN BESTEMMING. Port. China, óf vast. óf volgens gewicht Cochinchina. Groot-Britannië en Ierland Algiers Tunis Congo Denemarken. Duitschland I havens andere plaatsen havens stations havens I stations i kantoren La Coletta en Sottsse. A Bewijs van ter post bezorging 5 ets; bericht van ontvang T 10 ets; voor aangifte van waarde boven het port een recht van verrekening bij vooruitbetaling als voor brieven met aan gegeven geldswaarde; voor verrekenpakketten een recht van 2 pet. van het verrekenbedrag. België. Bulgarije. Chili Alexandria Overig Egypte. Frankrijk. Corsica f 0,50 1,375 2.25 2,25 2.50 2.625 3,125 1.875 2,875 3,875 2,50 1,50 0.75 0,50 0.60 1- 1.35 1.625 1,615 0,75 0,875 1 - 0,875 1 1-125 I 1,50 I L25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 53