f y y y y Y LIX I Verhuring; KOST Prine. w Beleening of inpandgeving enz. n jj v 5? JJ Met 50 opcenten. vrij 0.25 0.50 0.75 1.— 1.25 f 50C0 10000 15000 20000 1250 2500 3750 5000 V y n roer. goed. 200 300 400 500 ,.1000 ,.1500 0.37* 2 0.75 1.125 1.50 1.8-5 ,r o ,r Heer dan 1 Maand 1 3 M. 3 jIaand_ van on- f 2500 5000 7500 10000 100 200 300 400 500 1000 1500 2000 Voor elke 5Ó0 of minder boven 2000, tot 10000, 25 ets. meer. 1000 10000, 50 ets meer. Wissels buiten het Rijk betaalbaar, en het zoogenaamd kortpapier (handelspapier op hoogstens 3 dagen zicht of 8 dagen dato) binnenslands betaalbaar, zijn slechts onderworpen aan een vast zegelrecht van 5 cent. y «3® 50 100 200 300 400 500 Handelspapier. Wissels binnen het Rijk betaalbaar, zijn onderworpen aan een zegelrecht van 1/o %0 vrij van opcenten, als volgt Wissels tot f van 100 tot y y y n n y f 0.05. 0.10. 0.15. 0.20. 0.25. 0.50. 0.75. 1.-. - - 7- A Prine, met 50 opc. Requesten, declaration, enz0,15 O.22V2 Klein papier0.15 0.221/a Kwitantiën boven 10.0.05 zonder opc. Onderhandsche acte van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 62