r r I X MUNTTAFEL. LX Landen. Benaming. Ondeudeelen. Pruisen. Half Imperial Rumenië. Rusland. n n Amerika. Baden. Beieren. België. Brazilië. Denemarken. DuitscheRijk. Engeland. Spanje. Turkije. Polen. Zweden. Zwitserland. Franc. Drachme. Lire. Species. Flor, of Guld. Mil Reis. Dollar. Florijn. Florijn. Franc. Milreis. Kroon. Mark. Pond Sterling. Thaler. Mark. Lei. Zilv.Roëb.Pap. n n 2.44’4 1.— 1.— 0.47'4 1.37 0.66 0.60 Peseta. Piaster. Poolsche Gld. Kroon. Franc. 100 cent. 60 Kreuzer. 60 Kreuzer. 100 centimes. 10C0 reis. 100 Oere. 100 Pfenninge. 4 crown =20 shill. 240 pence. 20 sous= ICO centim. 100 lepta. 100 centesimi. 120 skilling. 100 Kreuzer. 1000 reis (conto de reis is 100.000 reis). 30 Silbergrosschen. 100 Pfennige. 100 cents. 100 kopeken. 5 zilveren roebel met 3°/o Agio. 100 eentesimas. 120 aspers. 30 Groschen. 100 Oere. 100 centimes. 11.85 0.47 'I, 0.42’4 0.47'4 2.80 1.16 2.68 1.80 0.60 0.47’/., 1.60 9.40 0.47'/., 0.10'4 0.24 0.70 0.47'., Frankrijk. Griekenland. Italië. Noorwegen. Oostenrijk. Portugal. 5 *.5 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 63