r r X- - LXII DOUCHEBADEN. STOOMBADEN. STOOMKASTBADEN. 0.05 0.05 0.10 0.10 De Inrichting is geopend: Des daags: A'A Leden uit het zelfde gezin. Eerste lid. Tweede id. Derde en volg, leden 0.20 0.10 0.10 0.40 0.75 6.00 Van van 1 Gebruik van zeep per stuk Gebruik van een bad- broek Gebruik van een bad- costuum. Gebruik van een bad laken Gebruik van verwar- mingtoestel Gebruik van Zemelen Gebruik van zout per kilo. Gebruik van soda Een badkaar. 0.75 Tien badkaarten - 6.00 Abbonn. voor !/2 j aar - 40.00 Id. id. 'f id. - 25.00 Een badkaart 1.25 Tien badkaarten - 10.00 f 10.00 9.00 8.00 ZWEMONDERWIJS. Per persoon 6 00 Leden uit hetzelfde gezin ieder. - 5.00 Als leden van het gezin worden beschouwd de ouders en de inwonende kinderen tot den leeftijd van 18 jaar, alsmede de bij een onderwijzer inwonende kostleerlingen. KUIPBADEN. Een badkaart f 0.50 ld. voor kinderen. - 0.25 Abonnement 50 badk. - 15.00 ld. 20 id. - 8.00 ld. 10 id. - 4.00 ld. 10 kinderbadk. - 2.00 Als kinderen worden be schouwd zij die den leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt hebben. MOEDERLOOGBADEN. Een badkaart f 0.50 liter moederloog - 0.50 1 April tot 30 September van ’s morgens 7 ure en October tot 31 Maart van ’s morgens 8 ure, tot des namiddags 51/» uur. - Een badkaart f Tieu badkaarten -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 65