X X IA VI lo. Kon. Kabinet van Schilderijen. (Mauritshuis) Korte Vijverberg 29. Dagelijksch geopend, van 1 April tot 1 November van 10 tot 4 uur. Op Zon- en Feestdagen van 12'/2 tot 4 uur. Van 1 November tot 1 April van 10 tot 3 uur. Op Zon-en Feest dagen van 12V2 tot 3 uur. Toegang kosteloos. Gemeente-Museum. Korte Vijverberg. Geopend gedurende de maanden OctMaart van 103 uur. Gedurende de overige maanden van 104 uur. Op Zon- en Feestdagen van 1 tot sluitingsuur. Toegang kosteloos. Museum van Straf- en Folterwerktuigen. (Gevangenpoort) Op Werkdagen geopend van 104 uur. Op Zon-en Feest dagen van half 1—4 uur. Toegang kosteloos. Museum Meermanno Westreenianum. Prinsessegracht. 30. (Boeken, Handschriften, Platen, Kaarten, Penningen, Munten, enz.) Geopend den eersten en derden Donderdag van elke maand van 103 uur. Toeganskaarten verkrijgbaar Lange Voorhout 34 of aan het Museum zelf. Museum van Kunstnijverheid. Prinsessegracht 3. Geopend Woensdag van 124 uren a 25 ets. Zon- en Feestdagen van 124 uren, kosteloos. Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.- Indië. H e erengrac ht 21. De bibliotheken zijn alleen geopend op werkdagen van 124 uur. Kon. Zoöl. Bot. Genootschap. VOORWAARDEN TER VERKRIJGING VAN TOEGANG. Lidmaatschap met toegang voor alle huisgenooten en dames of kinderen onder geleide; bij Concerten beperkt tot de huisgenooten en 2 dames. (Onder huisgenooten zijn niet begrepen jongelingen boven 18 jaren, alsmede Logées.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 69