I ïi r r I X l as- LXVII - 12.55 8.— Plein 1813. <21 Plein. Koordeinde. Buitenhof. Paviljöensgracht. Jaarlijksche Contributie f21.55 - 25.55 -10.55 - 6.50 Entréegeld f3.— -5— Aandeelhouders Niet-Aandeelhouders Officieren in werkelijken dienst of met verlof. Idem Regt. Grenadiers en Jagers. Inwonende Zoons van leden van 1823 jaar De contributie gaat in met de maand dat men lid wordt. Bij vertrek wordt evenredige restitutie verleend. Jaarlijksche Contributie f11.55 -15.55 <12B - 15.55 - 9.50 2 CD o Groots Koninklijke Bazar van D. Boer Zonen. Zeestraat 82. MONUMENTEN. Standbeeld van Willem den Zwijger. Ruiterstandbeeld van Standbeeld van Koning Willem II. Spinoza Gedenkteeken voor Karel Bernhard, Hertog van Saksen-Weimar-Eisenach. Voorhout. Gedenkteeken herstel Nederlandsch onaf hankelijkheid 2o. GEABONNEERDEN, RECHT HEBBENDE OP UITSLUITEND PERSOONLIJKE TOEGANG, ZONDER MEDEGBLEIDE VAN DAMES OF KINDEREN. Aandeelhouders Niet-Aandeelhouders Officieren in werkelijken dienst of met verlof Idem Regt. Grenadiers en Jagers. Inwonende Zoons van leden van 1823 jaar Na den In Augustus men de helft van de jaarlijksche contributie. Bij vertrek wordt evenredige restitutie verleend. i V Geabonneerde’’ wordende, betaalt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 70