L Y -—EK Bladz. Y LXX richting Tijdrekening. Staten Generaal 65. dergang 20. W7 5Ï3 BK— V Bladz. Reiniging (Openhare-) 39. Rekenkamer (Algeineene) 27. Rijksbetaalkantoren 40. Rijksbetaalkantoor. .41. Rijkstelegraaf .52. Secretarie (Algeineene-)34. )le Kamer27. |2e 28. Stedelijke Gasfabriek. 37. Stoombooten Tarief Gemeente Ziekenhuis Tarief Zegel. n 61. Telegraaf (Rijks-) 52. -20. Verjaardagen Kon. Huis. 22. VreemdeGezantschappen 31. Waagmeester 40. Waarborg Gouden- en Zilveren werken 40. Waterleiding 37. Zegel (Tarief van het) 58. Ziekenhuis (Gemeente) 61. Zons- en Maansverduiste ringen 21. Zons-op-en ondergang 20. Zwem- en Badinrichting. 61. 61. 58. Zwem- en Badin-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 73