(Om hierlangs af te snijden.) der Vereeniging «Die Hagheit. ’s-Gravenhage. ■1892. Te zenden dit boekje. Ondergeteekcnde. wonende te wenscht toe te treden als Aan hen, die de Vereeniging «die Haghei> bij testamentaire beschikking zouden wenschen te bedenken, wordt daartoe de volgende formule aanbevolen Des verkiezende voege men hierbij Is vrij van alle rechten en kosten, ook van het recht van successie. aan één der bestuursleden, zie bladzijde 19 van Ik verklaar te legateeren aan de Vereeniging «Die Haghe» te 's-Gravenhage, ter beschikking van Hceren Bestuurders. de som van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1893 | | pagina 97