35 reiniging, 1893. O. Graaf van Bijlandt. Mr. W. Dolk, -1893. J. van Erven Dorens, Pastoor der Kerk v/h. II. Hart van Jezus. W. C. van Dusseldorf, 1892. Mr. Tn. G. van Eck, Advocaat en Procureur, 1893. G. J. II. van Eelders, 1893. L. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpi.il, te Haarlem 1892. L. Hanau, Luitenant der Artillerie, 1893. Mgr. ,1. Th. A. Heijligers, Kanunnik, Deken en Pastoor. Geheira- Kamerheer van Z. II. den Paus. J. Hoogwerf, Directeur der Openbare reiniging, 1893. W. H. M. Huart, Iloofd-coinmies aan het Ministerie van Marine. F. A. de Jongh, Architect, 1893. Mr. C. A. van der Kemp, Lid van Gedeputeerde Staten, van Zuid-Holland 1892. A. O. van Kerkwijk, Volontair Kon. Penn. Kabinet. 1893. Mevrouw de Wed. de Koning Knijff, geb. van Broekhuizen, 1893. J. W. M. van der Kun. 1893. H. A. Th. H. de Kruijff, Pastoor te Rijswijk, 1893. P. van Leeuwen, 1892. G. van Meeuwen,Adjunct-Gommies ter Gemeentesecretarie. 1893. W. J. C. Moens, te Lijmingtón. M. Mouton, Boekdrukker en Uitgever. L. U. Rengers van Naersen, 1892. Mr. C. F. J. van Nieukerken, Advocaat. Mejuffrouw E. A. A. Ninck Blok, 1892. M. A. E. Phaff, Gep. Luitenant-Kolonel O. 1. L. 1892. .1. .1. Oudewater, Kapelaan der St. Jacobskerk te ’s-Gravenhage. A. J. II. van Rijn, Bierbrouwer. G. J. G. van de Poel, Gep. Adsistent-residentsedert bedankt. Mevrouw de Wed. J. W. Smit, 1893. D. H. Senator, Notaris. N. J. Smeulders, Deken en Pastoor te Warmond, 1893. G. A. A. P. Smulders, Lithograaf, 1893. Th. Stang, Directeur der Waterleiding. .1. van Stralen, Hoogheemraad van Delfland, 1893. II. de Voogd van der Straaten, Boekhandelaar. Dr. G. P. van Tienhoven, Oud Geneesheer-Directeur van het Gemeente-Ziekenhuis, lijfarts van H. M. de Koningin, lid van den gemeenteraad. Dr. H. J. Vinkhuijzen, 1893. G. W. A. Wildeman, Gep. Majoor der Infanterie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 114