36 W. M. G. Wittert van Hoogland, Rector van het R. K. Wees huis, 1893. CORRESPONDEERENDE LEDEN. A. F. Beurde, Roermond. 1892. Mr. A. C. Bondam, Archivaris der Rijks-archieven in Noord- Brabant te ’s Hertogenboscb. Frater J. J. van den Elzen, Kanunnik Regulier der Abdij van Bern, te Hees wijk. 1893. Mr. H. O. Feith, Oud-Rijks-archivaris in de Provincie Groningen te Groningen. G. J. Gonnet, Rijks-archivaris in de Provincie Noord-Holland te Haarlem. Mr. S. Gratama, alsvoren in Drente te Assen. J. J. Habets, alsvoren in Limburg, te Maastricht: sedert overleden. A. van Lommel, S. J. Huize Mariendaal bij Grave.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 115