som van (Om hierlangs af te snijden.) - der Vereeniging <>Die Haghe.D ’s-Gravenhage, .1894. Ih verklaar te legateeren aan de Vereeniging dDie Haghe» te s-Gravenhageter beschikking van Heeren Bestuurders, de Ondergeteekende, wonende te wenscht toe te treden als Te zenden dit boekje. Aan hen, die de Vereeniging «Die Haghen bij testamentaire beschikking zouden wenschen te bedenken, wordt daartoe de volgende formule aanbevolen Des verkiezende voege men hierbij Is vrij van alle rechten en kosten, ook van het recht van successie. aan één der bestuursleden, zie bladzijde 32 van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 116