2 Gij, Ridderzaal om de oude woon Hollands braven Weêr klonk het lied Weêr steeg de zegetoo Toen Gij in Uwe grootste pracht Bourgonje’s- trotsche vlag liet wapp’ren. Wat heft Ge fier Uw torens op, van Hollands graven Hoe machtig dreunt Het trouwe lied van op, Hollands graven om de oude woon i Hollands braven Wat heft Ge fier Uw torens Gij; Ridderzaal van Hoe machtig dreunt Het trouwe lied van DE RIDDERZAAL VAN ’S GRAVENHAGE. van riddereer, m der dapp’ren, Daar daverde het dankbaar lied Der fiere poorters onzer stranden, Wier harten voor „der Kaerlen God” Van liefde in hun vrijheid brandden. De doodenzang zweefde in het rond, Door tweedracht krijschend aangeheven. En aan uw voet moest Hollands steun, De bestevaer van Neêrland sneven. Wêer klonk het lied der poorterij Toen Hollands steden, rijk en machtig, Haar hulde brachten aan den vorst, Door vrijheid en door liefde krachtig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 118