Het Haagsch Jaarboekje komt met alle bescheidenheid weder gehoor vragen. Zijn redacteur is met dankbaarheid vervuld. Eensdeels omdat de medewerking groot waszóó groot zelfs, dat reeds voor den volgenden jaargang toe zegging werd gedaan, en verschillende opstellen met toe stemming van de schrijvers, moesten blijven liggen, maar voornamelijk ook omdat juffrouw Critiek het hare heeft bijgedragen om het Jaarboekje als goed en degelijk te stempelen Hare knorrige buien heeft zij laten varen; hare kit- teloorigheid is omgezet in milde waardeering. Op die wijze wordt den redacteur een hart onder den riem gestoken, en gaat hij blijmoedig voort met de ver zorging en opvoeding van zijn papieren kind.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 12