62 toen uitzag, dit kan, koezeer slechts onvolledig, blijken, uit, nevenstaande teekening welke echter evenmin den indruk liarer afmeting, als dien van haar kalnien eenvoud ten volle kan teruggeven rechthoekig van vorm, met eene binnenwerksche breedte van 17,80 M., bij eene lengte van nagenoeg 38 M. en eene hoogte van 26 M., besloeg zij een vrij oppervlak van 676 M2., waarin zoonoodig een 1-100 tot 1500 menschen plaats konden vinden en die ruimte, zij was voor en achter afgesloten door hooge topgevels, en ter weerszijden door lagere gevels met gekanteelde weergangen, rustende op vooruit springende tusschen contreforten geslagen segmentbo gen. Op die, door contreforten versterkte zijgevels, stond nude ziende of de open bekapping, door een vijftal tusschen- en twee eindspanten in zes vakken of vel den verdeeld, en door eenG-tal groote en een 34 tal kleine dakvensters ruimschoots verlicht.Behalve die oude kap,die bijna overal de sporen van lekkage vertoonde, en die, als het stortregende, in stroomen waters, haar gebrek aan onderhoud, waarin zij zelve toch niet kon voorzien, haar verdriet en haar naderend einde deed kennen, behalve die oude kap, trof binnen de zaal toen niets uw oog, dan de enkele nog met glas in lood voorziene vensters in de eindgevels, dan de spitsbogige nissen in de zijgevels, die de vroeger reeds gedichtte zijramen ten deele hadden vervangen dan het ontbreken eener schouw, en dan de in de tegel-bevloering, eerst korten tijd geleden, uitgekapte goot, waardoor het inlekkende hemel water een uitweg werd aangeboden tergroote Zaaldeure uit. Van bizondere versiering, van eenig schilderwerk of van profileeringen was nu of vroeger geen sprake, die kap, zij was geheel van kantig eikenhout gebouwd, HET KASTEEL „DIE HAGHE.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 181