66 j derde van ingenomen, gedeelte be- Grafelijk gezin liet lijdelijke met liet eeuwige had verwisseld, en naast die kapel zaagt ge een groep van kleine en lage gebouwtjes, en iets verder oostwaarts de castelanije, gebouwen die alle, laag als zij waren, het u vertelden, dat de Graaf van uit zijn woonvertrek ken, ook aan die zijde prijs stelde op een vrij en on belemmerd uitzicht op den Vijver en op het Haghe- Houte daar buiten. En dat Binnen-Hof, nu voor twee zijn oppervlak bebouwd en bezet en het was toen tenauwernood voor ^in g bouwd, al het overige was vrij, was ruimte, was lucht, was licht en was zon, toen nog alleen met een paar schaduwrijke linden, hier en daar, en met een schilder achtige born-put in gindsch hoekje bezet. En het terrein nu ingenomen door den Korten Vijver berg, de Lange Houtstraat en het Plein, dat was toen eene lust-warande, waarin een pluim-graaf voor het gevogelte, en waarin een zwanen-graaf voor de zwanen zorgde en waarin de Hollandsche Graaf „daer't uijtter- maten scoen was hem ginc vermeijen” na den eten, zittend bij een der beide grasvelden of prayeelen. waarvan het een, naast den rozelaer mit rozen wit ende roet wel ene groter halver mile breet was. Zóó was het ten jare 1284, en nu? Och het Binnenhof van het heden, het is u bekend, ge doorwandelt of passeert het immers bijna dagelijks, zoo dat ik de vergelijking tusschen het toen en nu gerust aan ieder uwer zelf' mag overlaten. Wat ons nog rest van dit kasteel van Floris den Ven Goddank, nog de Vijver, hij is nog niet tot bouw terrein gebruiktdoch, ook dat zelfs heeft inderdaad wei- HET KASTEEL „DIE HAGUE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 186