9.5 Dr. R. KRUL. Den Haag, Maart 1893. VOOR DE DAMES. DE STADHOUDER FBEDERIK HENDRIK. middelen; vertoefde hier in 1643, twee jaar later te Parijs met het Poolsche gezantschap en stierf den 24 December 1658 in de legerplaats voor Thorn. De jongste Andreas was lijfarts van den bissehop van Ermland en van Polen’s koningen Michel en Joan III. Hij overleed in 1699 als burgemeester van en tè Ma- rienburg. Van den oudste kennen wij vier of vijf schrifturen, van den jongste enkele verspreide opstel len, o. a. Responsum ad positiones de spiritu mundi, quod in se continet reserationem tumbae Semiranridis, te vinden in het aanhangsel der werken van de „Aka- demie Deutscher Naturforsclier” voor 1673 en’74. Het graf was den alchemist een zeer geliefd onderwerp; de somberheid echter werd in 1672 een aardigheid voor den Fransclinian H. d’Atremont. Die Franschen Madame C. Bang Arnhoot heeft de eer de Dames van goeden smaak te verwittigen, dat zy een assorti ment Hoeden van Parys ontvangen heeft; voorts alle nieuwe modes, voor het jaargetyde geschiktalsmede guirlandes voor het haar, en garnituren voor Robes. Alles fraai en tegen een redelyken prys. Men adressere zich op de Plaats no. 15, in den Haag. (Feuille d’affiches, annonces et avis divers de la Haye, le 10 janvier 1 812.) R.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 217