134 EENIGE BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE R.-K. PAROCHIE. 1751 o Zeker is het, dat men nog vele jaren daarmede is door gegaan. Het komt ons voor, dat de dienst in genoemd kerkje eerst omstreeks '1880 gestaakt is geworden. 1751 1752 Pastoor Maas, in het parochiaal archief der Juffrouw Idastraat voorkomende als Petrus van der Maes van Avenrode, is in het jaar 1738 overgeplaatst naar Delft en den 10 November 1741 overleden. Zijne opvolgers als Pastoor van Rijswijk zijn geweest Matthias Theodoras Hachten, den 27 Maart naar Gouda overgeplaatst, en den 24 Januari overleden Lambertus de Rijk. Hij werd den 27 Maart aangesteld en overleed den 28 Januari 1758. Andreas Schravelaar, aangesteld den 6 Maart 1758, naar Utrecht overgeplaatst den 27 Mei 1771, gestor ven den 17 Juli 1790. Albertus Vermeulen, aangesteld in 1771. Hij werd in 1799 naar Gouda verplaatst en stierf in Juui 1818. Na het vertrek van dezen laatste is er, hoogstwaar schijnlijk omdat het getal der parochianen te veel geslonken was en het onderhoud van een eigen Pastoor de krachten dier weinigen te boven ging, geen nieuwe Pastoor voor Rijswijk meer benoemd. De kerkelijke diensten bleven er echter nog doorgaan en werden na 1799 verricht door den Pastoor der Juffrouw Idastraat te ’s-Gravenhage. Wanneer ook dit heeft opgehouden en sedert hoevele jaren het voornoemde kerkje niet meer gebruikt is geworden, hebben wij niet met zeker heid kunnen achterhalen, Men moet het evenwel niet zoo opvatten, als zou dat kerkgebouw gesloten, formeel buiten gebruik zijn gesteld. Dat het feitelijk niet gebruikt wordt, ligt slechts aan de tegenwoordige

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 259