138 EENIGE BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE lt.-K. PAROCHIE. Juni 1870 tot September 1871 September 1872 1866 tot Juni 1869. van Juni 1869 tot van September Bernardus van Buuren, te Voorburg geboren. Deze is de eerste Pastoor geweest der St. Jozefsparochie in de Limburgstirumstraat te ’s-Gravenhage, ten zijnen tijde het zoogenaamde Houten kerkje in de Bocht van Guinea. Toen de bediening te ’s-Gravenhage hem door ziekelijkheid te zwaar was geworden, is hij in Septem ber van het jaar 1885 als opvolger van Pastoor van Kampenhout naar Rijswijk geroepen, alwaar hij den 30 Maart 1889 overleden en kort daarna opgevolgd is door den tegenwoordigen Pastoor van Rijswijk. Hermanns Arnoldus Theodorus Hubertus de Kruijtf, geboortig van Tilburg. Sedert 1866 of iets later is er te Rijswijk ook voort durend een Kapelaan werkzaam geweest. Tijdens Pastoor van Buuren waren er twee, maar wijl dit alleen oin diens ziekelijkheid noodig was, is dit getal later weer tot één beperkt. Wij laten hier eene lijst volgen van al de Kapelaans die achtereenvolgens en gelijktijdig te Rijswijk in bediening zijn geweest. G. Wiegman uit Delft van H. P. Poenen uit ’s-Gravenhage, Juni 1870. C. P. Verbraek, uit Rotterdam, van September 1871. A. F. Knijpers, Amsterdammer, van tot September 1872. II. T. Moormans uit Rotterdam, van tot September 1875. J. A. van Leeuwen uit Leimuiden, 1875 tot September 1876. C. A. Hammer uit Scheveningen, van September 1876 tot October 1877.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 263