X T 1 0 Protestantsche Feestdagen. 1L-Cath. Feest- en Kerkdagen. XXIII Goede Vrijdag Paschen Hemelvaartsdag Pinksteren Kerstmis 6 14 21 23 28 2 ■4 7 11 14 16 17 18 24 25 -1-1 -18 22 23 24 25 26 1 April. 23 Maart. 25 en 26 Maart. 3 Mei. 13 en 14 Mei. 25 en 26 December. Febr. 4 Maart. 1 Januari. Besnijdenis des Heere.n. Te vieren rils Zondag. Driekoningenfeest. Te vieren als Zondag. Feestdag van den Zoeten Naam Jezus. Zondag Septuagesima. Verloving van de Allerh. Maagd Maria. Zondag Sexagesima. Maria Zuivering. Verplichting om Mis te hooren. Zondag Quinquagesima. Aschdag. Begin der Veertigdaagsche Vasten. Eerste Zondag van de Vasten. Quatertemperdag. Q uatertemperdag. Q uatert em perdag. Tweede Zondag van de vasten. 11. Mathias. Dag van Devotie. Derde Zondag van de Vasten. Vierde Zondag van de Vasten. Passiezondag. Palmzondag. Witte Donderdag. Goede Vrijdag. Paaschzaterdag. Paschen. Tweede Paaschdag Te vieren als Zondag. Beloken Paschen, Feestdag van den H. Jozef. Besehermfeest van den II. Jozef. H. Marcus. Evangelist. Kruisdag. 3 15 25 ÖfS*—c-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 30