188 EEN STADHOUDER-KONINKLIJKE RECOMMANDATIE. 22 Fevrier 97. J) Wellicht een der kisten thans nog op het Oiid-Archief en op het Gemeentc-Mnsenni te zien. scavoir la enver respect de serviteur Mellin was hierover zoo tevreden, dat hij aan den raadsheer Scliuijlenburgli een schrijven richtte, dat op de vergadering van 4 Maart 1697, door genoemden raads heer aan burgemeesteren overgeleverd werd, en wat het volgende inhield Messieurs, Ayant appris par monsr. Ie consceiller de Schuijlen- bourg que vos seigneuries ont en la bonté de m’accor- der cinq mille éscus, pour équivalent d’une posterie, que sa majesté Brittannique m’avait fait la grace de demender pour mov de vos seigneuries par sa lett. du 4 Oct. 1691. Je viens vous remercier messieurs et vous temoig- ner en meme temps que je me tiens satisfait de la dite recommendation, je ne raanqueray de faire au Roy ou a monsieur le comte de Portland manier honeste don vos seigneuries se sont acquitez moy, suivant l’intention de S Mjt.. je suis avec vos seigneuries le tres humble, tres obeissans Melin. „bij de Brouwer bedient: en dat de resterende somme „van twee duijsend vijffhonderd glns. sonde worden „bij provisie gelight uijt de ijsere kist x) berustende ter kamere van heeren Burgen1’11onder dese conditie „dat de selve somme soude worden gerestitueert, „en aan de kist gerembourseert bij den genen, die „met de eerste postertje in het toecomende te vaceren „soude mogen worden gebenificeert enz. enz

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 314