196 IETS TER AANVULLING. met III kaersen enz. obiit anno 1554, 27 Novembris. Dat pastoor Byl, overleden in 1554, 37 jaar lang aan het hoofd der Haagsche parochie gestaan zou hebben, komt niet uit met zijnen voorganger, den bovenge noemden pastoor Willemsz, die, gelijk wij gezien hebben, het jaar 1523 in beslag neemt. Zelfs als pastoor Willemsz wegviel, zou er nog botsing ontstaan met diens voor ganger, Van Duivenvoorde, die volgens de Riemer in 1524 nog in functie was. Hebben wij hier aan een schrijffout in het fundatieboek te denken, of zouden die woorden „XXXVII jaer lang’’soms moeten beteekenen, dat de memorie zoolang moest duren Nog zijn wij van de Hulppastoors in de Juffrouw- Idastraat, wier lijst compleet is, te weten gekomen, dat Jacob Everding overleden is in 1647, Andreas Caesarius den 7 Nov. 1677, Johan Schellinges den 20 Febr. 1682, Wouter Moulart den 16 Nov. 1686, GruillielmusFredericus Daelenoort den 7 Octob. 1738. Van Cornelis van der Putten hebben wij niets naders gevonden. Vgl. Haagsch Jaarboekje 1892, bladz. 43 en 44. P. ZWART. RECTIFICATIE. In mijn opstel over Napoleon I te ’s-Gravenhage, in het jaarboekje van 1893, komt op blz. 74 een mis verstand voor. Onderaan staat Poolsche Lanciers. Dit is volgens Jonkheer Victor de Stuers niet juist. Het was een detachement van het 2e Regiment Lanciers der Garde, nl. Hollandsche Lanciers, het vroegere regiment Garde huzaren van Koning Lodewijk. Het detachement werd gecommandeerd door den Kolonel Graaf Colbert. C. G. H.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 322