199 KRONYK. 3 April 1893. 8 24 13 Mei 6 Juni 5 6 h. Kon. Penn. Kabinet, 10 30 31 Aug. 25 2!) •18 31 ■1 3 4 en Jagers, uit half 6 Sept. 11 3 uur s namiddags 70° Fahrenheit. Mr. 11. J. Graaf Schimmelpenninck van Nijenhnis, overleden. 3 urn1 ’s namiddags 76° Fahrenheit, Vorst George van Waldeck-Pyrmont, vader van H. M. de Koningin-Regentes, overleden. De „Schepenbank” (Raadhuis) voor ’t publiek open gesteld. Zie 23 Januari. 75-Jarig bestaan van de badplaats Scheveningen. Twee knapen, broeders, in de Trekvliet verdronken. Verjaardag van Prinses von Wied. Parade: hitte 81° Fahrenheit: zonder randsel. Inwijding van de vroegere hulpkerk indeDaCosta- straat tot een lokaal voor den R. C. Volksbond. Opening van de koud-waterinrichting naar de Methode van Kneipp. Verkiezing van Gemeenteraadsleden. Heropening Panorama Mesdag. Zwaar onweder, met feilen bliksem. Wedrennen Clingendaal. A. A. Looycn, Directeur Eerelid der Vereeniging, overleden. Tentoonstelling in 't Geb. v. K. en W. Misbruik sterken drank. 3 uur ’s namiddags 92° Fahrenheit. Terugkomst v. h. Reg. Grenadiers de legerplaats bij Laren. Vermakelijk intermezzo in het Circus Carré in ver band met een optreden der politie. De goudsbloem tot nationale bloem verheven. Mr. G. Emants. nieuw gekozen Raadslid, overleden. Twintig-jarig bestaan der Ambachtsschool. Op richting algenieene Haagschc Polikliniek in de Raamstraat No. 57»; te openen 1 October. Paniek in het Geb. v- K. en W. door het roepen van brand. Verjaardag van II. K. II. de Groot-Hertogin van Saxen, geboren Prinses Sophie der Nederlanden: geen parade; de manschappen ontbreken. prachtige maand; warm en droog: kalven en koeien in de weide. tweede helft April 1893. Groene en bloeiende hoornen. 23 April 1893. •15 2 Juli

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 325