200 KRONIEK 13 Sept. 22 25 2 Oct. •18 •19 21 Overlijden van den laatst overgebleven plateel schilder van het Oud-Delftsch, Cornells Tulk, bij genaamd Janus, aet. 89 te Delft. J. C. Vertin Kunstschilder, overleden. Opening der Kamers. Uitreiking der nieuwe Vaandels aan de regimenten Infanterie door II. M. Koningin 'Wilhelmina. Langdurig en zwaar onweder. C. M. E. G. Graal van Bylandt, buitengewoon Gezant v. Nederland te Londen, overleden: alhier begraven. II. M. de Koningin Regentes bezoekt het Kurhaus. Begrafenis van JIr. W. T. Baron v. Doorn v. Westcapelle op Eikenduinen. Eerste vergadering van „Die Haghe'' in ’t seizoen •1893/1894; Uitreiking aan den Heer Jacob Kuyper van een zilveren medaille voor zijn belangeloos werk Historische kaart van ’s-Gravenhage, met tekst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 326